Generelle vilkår gældende for alle køb og leveringer af varer fra Tromborg Blomster

Opdateret 6. marts 2023

Tromborg Blomster drives af:

Tromborg Decor ApS
Sundvej 18
8700 Horsens
CVR-nr. DK-41011513
Telefon: +45 75 62 38 46
E-mail: odder@tromborg-blomster.dk


Aldersgrænse

Du skal være fyldt 18 år for at kunne bestille blomster m.m. her på siden. Det skyldes muligheden for at tilføje alkohol til en bestilling. Inden du går til betaling, vil du blive bedt om at bekræfte, at du er 18 år eller ældre.


Bestillinger til Danmark

Ved levering i de fleste større byer er det muligt at afgive bestilling frem til kl. 14 til levering samme dag. Ved levering til landområder og mindre byer, kan der være tilfælde, hvor vi skal have din bestilling før kl. 12.00, for at kunne levere samme dag. Om lørdagen skal vi som hovedregel have din bestilling inden kl. 10. vi har ingen levering om søndagen. Forsøger du at afgive en bestilling, som ikke kan leveres inden for de nævnte frister, er det ikke muligt at afslutte bestillingen, og du vil blive bedt om at vælge en senere leveringsdato.

Bemærk, at det kan forekomme, at Tromborg Blomster omdirigerer din bestilling til en anden blomsterbutik.

Ved levering til begravelse skal tidspunkt på dagen altid oplyses. Bestillinger på buketter, kranse og lignende med bånd skal afgives senest dagen før inden kl. 12.00. Finder begravelsen sted en mandag, skal bestillingen afgives senest fredag kl. 12.00. Bestillinger uden bånd til begravelse kl. 10.00 eller før skal afgives senest kl. 16.00 dagen før. For levering efter kl. 10.00, skal vi have din bestilling senest 3 timer før begravelsen finder sted. Finder begravelsen sted en mandag inden kl. 10, skal bestillingen afgives senest lørdag kl. 11.00.


Hvis modtageren ikke er hjemme

Har du givet mulighed for, at vi kan sætte bestillingen uden for døren, gøres dette. Vi kan dog ikke erstatte evt. bortkomne bestillinger. Hvis det vurderes at temperaturen er for høj til at sætte chokoladen eller blomster uden for døren, tages den med tilbage til butikken, og der afleveres et kort, hvor modtageren anmodes om at afhente varen snarest muligt i butikken. Forekommer der meget høje dagstemperaturer og manglende skyggeforhold, eller lave dagstemperaturer, sættes hverken blomster, vin eller chokolade uden for døren. Ligeledes kan der forekomme situationer, hvor vi ikke sætter bestillingen uden for døren, hvis vi vurderer at det ikke er forsvarligt at efterlade bestillingen. Hele bestillingen tages med tilbage til butikken, og der afleveres et kort, hvor modtageren anmodes om at afhente bestillingen snarest muligt i butikken.

Er bestillingen til en etageejendom, eller anden ejendom, hvor det ikke er muligt at komme ind i opgangen, tages bestillingen med tilbage til butikken. Er det ikke muligt at aflevere et kort (primært pga. af aflåste hoveddøre til trappeopgange) forsøges modtageren kontaktet pr. telefon – hvis du i din bestilling har oplyst modtagerens telefonnummer.

Du kan med fordel give os mulighed for at tage bestillingen med til butikken, hvis der ikke er nogen hjemme. Vi afleverer et kort, hvor modtageren anmodes om at afhente bestillingen snarest muligt i butikken. På den måde undgås eventuelle bortkomne bestillinger.

Levering kan ikke finde sted på søndage og helligdage (undtagen Mors dag, Fars dag og Valentinsdag).


For alle bestillinger

Ved ekstreme vejrsituationer som snestorm og isslag og ved andre force majeure lignende situationer (herunder andre tilfælde af ekstremt vejrlig, krig, strejke mv.) kan der forekomme uregelmæssigheder i leveringerne, og din bestilling vil blive leveret ved førstkommende lejlighed.

Levering på bestemte tidspunkter af dagen kan ikke loves, men vi gør selvfølgelig alt, hvad vi kan for at opfylde dine ønsker. Normalt leverer vi din blomster- eller vinhilsen inden for almindelig butiks-åbningstid (hvilket er frem til kl. 19). Alle leveringer til firmaadresser forsøges leveret inden kl. 16.00. Til ikke brofaste øer kan det forekomme at vi ikke leverer personligt og må bede modtageren om selv at afhente bestillingen ved færgelejet. Samsø er dog undtaget, der leverer vi personligt.

Bemærk, at der kan være dage på året, hvor ovenstående leveringstider ikke kan garanteres på Valentinsdag, Mors dag og Fars dag.

Levering af ordrer til hospitaler, hoteller, firmaadresser, ankommende eller afsejlende skibe kan ikke garanteres, da det ikke altid er muligt at levere til modtageren personligt. Vi gør opmærksom på, at kunden i forvejen må acceptere at betale for en ordre, der måske ikke når frem til modtageren. Interflora bringer din blomsterhilsen til udlandet. Der kan være lande og steder i lande, hvor levering ikke kan ske uden ekstra leveringsomkostninger. I disse tilfælde, vil kunden blive kontaktet af kundeservice.

Alle priser og gebyrer er angivet i DKK og inkl. moms.

Vi accepterer flg. kort: Dankort, Visa/Dankort, Visa, Mastercard, Visa Electron, og American Express, ligesom det er muligt at betale med MobilePay.

Bemærk:

Ved kortbetaling hæves beløbet, den dag vi leverer din bestilling til modtageren.
Ved bestillinger, hvor det samlede beløb overstiger DKK 1.500, forbeholder vi os dog ret til at hæve beløbet tidligere.

Alle bestillinger, som betales via elektronisk fakturering til offentlige myndigheder og institutioner i stat, amter og kommuner skal påføres EAN-lokationsnummer og rekvisitionsnummer.

Alle kunder modtager ved internetkøb en bekræftelse både på skærmen og via e-mail på, at ordren er modtaget. Betingelser for levering gælder som beskrevet ovenfor. Alle kontrakter indgås på dansk eller engelsk.


Fortrydelsesret

Der er som udgangspunkt ikke fortrydelsesret på afskårne blomster og buketter, da der er tale om levering unikke og håndlavede produkter, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 jf. § 7, stk. 2, nr. 1.

Hos Tromborg Blomster tilbyder vi imidlertid, at du kan fortryde din bestilling helt frem til den sidste hverdag kl. 16 før leveringsdagen ved at ringe til butikken på 75623846 eller skrive en mail til odder@tromborg-blomster.dk. Dette gælder dog ikke ved større/særlige bestillinger, hvor vi har bestilt blomster hjem specifikt til din bestilling

For vin og chokolade og andre fødevarer, der leveres af en florist, er der ingen fortrydelsesret da der er tale om levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug.


Reklamationer

Tromborg Blomster garanterer, at en blomsterhilsen leveret gennem Tromborg Blomster er frisk ved modtagelsen, at udbringning sker på den ønskede dag og at værdien af blomsterne svarer til det bestilte. Eventuelle reklamationer, skal rettes direkte i butikken. Butikken skal have buketten ind i butikken, så vi kan se varen fysisk. Hvis du selv har skadet buketten i form af forkert behandling, herunder f.eks. klipning, fraskriver Tromborg Blomster sig ansvaret for blomsternes holdbarhed. En sådan reklamation skal finde sted senest første hverdag efter leveringsdagen, og vurderingen vil i alle tilfælde bero på varens art og naturlige holdbarhed. Fejl på dit, eller din udbyders, tekniske udstyr er Tromborg Blomster uvedkommende. Øvrige tekniske fejl vil blive rettet hurtigst muligt, efter det er kommet til Tromborg Blomsters kendskab. Der gøres opmærksom på, at købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på købet.


Databeskyttelsespolitik og cookies

Tromborg Blomster behandler personoplysninger om vores brugere og anvender cookies på hjemmesiden www.blomster-odder.dk.

Tromborg Blomsters databeskyttelsespolitik kan i sin fulde længde tilgås ved at klikke på følgende link: www.blomster-odder.dk/privatlivspolitik.


Ansvarsfraskrivelse

Tromborg Blomster påtager sig ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af manglende eller forsinket levering, tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling, eller tab, påført på anden måde, ligesom Tromborg Blomster fraskriver sig ethvert ansvar for tab, forårsaget af at brugere af hjemmesiden har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

Tromborg Blomster er ikke ansvarlig for fejl, eller mangler, ved købte produkter, herunder fejl i data m.v., medmindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes Tromborg Blomster som forsætlig eller uagtsom. Tromborg Blomster kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab.

Købelovens ufravigelige mangelsregler finder anvendelse ved forbrugerkøb, der er omfattet af købeloven.